web
analytics

Puterea rugaciunii si vindecarea

“Atunci când omul se roagă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, întrucât cel ce se îndoiește e ca valul mării, bătut și purtat de vânt”. – Iacob 1:6-8 (NIV)rugaciune-vindecare

Acesta este mesajul Bibliei cu privire la credință. Pentru creștin, Dumnezeu răspunde la rugăciuni dacă acestea vin din adâncă credință. Sună logic, întrucât dacă rugăciunea vine dintr-o inimă care se îndoiește de existența Celui căreia i se adresează, nu are cum să primească răspuns, pentru ca acesta nu mai are de unde să vină. Îndoindu-te, îl negi pe Dumnezeu. Creștinul adevărat trebuie să se încreadă în rugăciune și în puterea lui Dumnezeu.

Pentru cei care se îndoiesc, există Valery Slezin, şeful Laboratorului de Neuropsihofiziologie al Institutului de Cercetare şi Dezvoltare Psihoneurologică Bekhterev din Petersburg. El a măsurat puterea rugăciunii cu ajutorul unui electroencefalograf. Subiecții cercetării sale au fost niște călugări, iar ceea ce el a descoperit prin studiul său, a fost că, în timpul rugăciunii meditative, se produce un fenomen neobișnuit la nivelul cortexului: acesta nu mai înregistrează activitate.

Este ca și cum acești călugări ating o stare de liniște profundă și absolută, netulburată de nimic. De fapt, starea pe care o ating acei călugări prin rugăciune este o stare isihastică, adică o coborâre a minții în inimă, o sobrietate totală, fără imagini mentale și fără tentații.

Isihasmul (hesychia- “liniște, împăcare”) este o tradiție eremită de rugăciune în ortodoxism, a cărei practicare se numește hesychazo: “a păstra liniștea”. Potrivit acestei doctrine, creștinul sau monahul trebuie să trăiască în pace și liniște, împăcând trupul cu sufletul, menținându-se într-o stare contemplativă. Se practică permanent rugăciunea lui Iisus- “Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul”, o formulă menită a ține trează conștiința bunătății lui Dumnezeu și a statutului de creatură păcătoasă. Rugăciunea se repetă “cu inima”, adică în mod real, ca pe o invocație a lui Hristos însuși. Repetarea rugăciunii inimii este continuă și automată, ducând la dobândirea unei stări mentale de nepsis (sobrietate, neutralitate), acea stare mentală care a devenit imună la gândurile ispititoare. Mintea coboară în inimă și nu în sens metaforic, ci ca un fenomen real (ceea ce Valeri Slezin a înregistrat pe encefalograme). Mintea coborâtă în inimă semnifică o unire a facultății intelectuale cu cea imaginativă.

Scopul isihasmului este comuniunea omului cu Dumnezeu, atingerea acelei stări de extaz ce îngăduie vederea lumii divine. Starea de extaz nu este scopul în sine, ci calea de a-l percepe pe Dumnezeu. Isihaștii spun că vederea lui Dumnezeu are loc sub forma Luminii Necreate, iar întâlnirea cu Dumnezeu se petrece atunci când Acesta dorește, nu atunci când este invocat de isihast. Starea de extaz este temporară, isihastul nu rămâne în ea, ci se întoarce printre oameni, trebuind să practice în continuare păzirea minții.

Cel ce practică isihasmul ia, de fapt, doctoria rugăciunii pure. Sănătatea este liniștea supremă – fizică, morală și spirituală. Rugăciunea minţii în inimă, Oratio mentis, este ea însăşi o profilaxie şi un tratament. Liniştea lăuntrică (isihia) este terenul pe care se dizolvă orice conflict, orice boală, orice lucru negativ.

Isihaștii, ca și Sfinții Bisericii, sunt cei tămăduiți sufletește. Pe lângă ei, în Biserică, mai sunt creștinii netămăduiți, care nu știu și încă nu pot înțelege ce este vindecarea, și creștinii netămăduiți, care au perceput vindecarea și se străduiesc să și-o obțină.

Este greu pentru un creştin obisnuit să practice isihasmul, care este credinţă şi rugăciune, dar şi singurătate şi asceză. Dar orice creştin are rugăciunea şi credinţa sa puternică. Are și el Rugăciunea Minţii în Inimă, care este rugăciunea omului complet. Rugăciunea nu este nici o activitate mentală, nici una fizică, ci amândouă. Chiar şi din perspectiva ştiinţei, electrofiziologia a demonstrat că bio-curenţi apar şi se multiplica prin rugăciune şi acţionează la nivel fizic în fiecare neuron şi în fiecare celulă. Adevărata rugăciune, care vine cu inima întreagă, este capabilă să vindece spiritul și corpul.

Chiar și în omul simplu, care deține simțul sacrului şi se roagă în mod constant, o nouă formă de energie superioară se generează şi se răspândește în întregul sistem fiziologic, transportând puterea de vindecare către fiecare celulă. În această stare, s-a obsevat științific că scade consumul de proteine. Corpul se hrănește altfel și de aceea este și posibil adevăratul post.

Orice creştin poate primi vindecare prin rugăciune, dar numai dacă nu cere vindecarea în sine, ci pentru darul de a înțelege de ce fel de vindecare are nevoie şi din ce cauză a ajuns el să aibă nevoie de acea vindecare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Viata sanatoasa pentru tine si familia ta. Ghid pentru o viata sanatoasa, silueta, nutritie si frumusete.